+40 766 527 092 bookings@wallenthal.ro

Finalizarea implementării proiectului

“CONSTRUIRE ȘI DOTARE VILĂ TURISTICĂ, PENTRU EXTINDEREA ACTIVITĂȚII RAHEMA TUR SRL”

SC RAHEMA TUR SRL Hațeg anunţă finalizarea implementării proiectului “CONSTRUIRE ȘI DOTARE VILĂ TURISTICĂ, PENTRU EXTINDEREA ACTIVITĂȚII RAHEMA TUR SRL”, SMIS 113610, co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin REGIO – Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanţare nr. 1273, încheiat la data de 14 martie 2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general urmărit prin implementarea proiectului este dezvoltarea durabilă și creșterea competitivităţii RAHEMA TUR SRL, prin dezvoltarea activității de servicii turistice, extinderea capacității de cazare și asigurarea unui bun renume pentru structurile de cazare exploatate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Realizarea unei structuri de primire turistică, tip vilă 3 stele, dotată corespunzător.

2. Creșterea capacității de cazare existente în cadrul societății.

3. Creșterea numărului mediu anual de salariați.

Prin implementarea proiectului au fost obținute următoarele rezultate: structură de primire turistică tip vilă, construită, dotată corespunzător și clasificată la 3 stele, capacitate de cazare a societății crescută cu 36 de locuri și 5 locuri de muncă nou create.

Valoarea totală a proiectului este de 1.341.575,24 lei, din care contribuția FEDR este de 566.368,96 lei. Proiectul a fost implementat în Hațeg, strada Râul Mare, nr. 58A, județul Hunedoara, începând cu 09.03.2017.

Impactul investiției la nivel local – a fost dată în folosință o structură de cazare, clasificată vilă 3 stele, dotată corespunzător – ceea ce va contribui la creșterea numărului de turiști în zonă, implicit o creștere a veniturilor și a sumelor încasate la bugetul local și au fost create noi locuri de muncă.

SC RAHEMA TUR SRL

Hațeg, strada Tineretului, numărul 15, judeţul Hunedoara;

tel.: 0763/983247; email: rahematur@yahoo.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi fonduri-ue.ro

Mai multe informații despre Programul Operaţional Regional 2014-2020 găsiți la inforegio.ro și la pagina de Facebook a programului.